Cool Fairtex Gear

Product Series

F-Day Fairtex Gloves

F-Day Fairtex Gloves

#BGV11 "F Day" Limited Edition Gloves

Glow in the dark

#BGV14 Fairtex Gloves

Falcon Fairtex Gloves

#BGV14Y Fairtex Gloves

Super Special